CzechPoint

V současnosti kontaktní místo CzechPoint poskytuje tyto služby:

Výpisy z veřejných evidencí:

  • Katastr nemovitostí
  • Obchodní rejstřík
  • Živnostenský rejstřík
  • Seznam kvalifikovaných dodavatelů
  • Insolvenční rejstřík

 

Výpisy z neveřejných evidencí:

  • Bodové hodnocení osoby
  • Rejstřík trestů

 

Ceník

Evidence
Cena za 1. Stranu
Cena za každou další i započatou stránku
Katastr nemovitostí 100,-Kč 50,-Kč
Obchodní rejstřík 100,-Kč 50,-Kč
Živnostenský rejstřík 100,-Kč 50,-Kč
Seznam kvalifikovaných dodavatelů 100,-Kč 50,-Kč
Insolvenční rejstřík 100,-Kč 50,-Kč
Bodové hodnocení osoby 100,-Kč 50,-Kč
Rejstřík trestů 50,-Kč 0,-Kč

 

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele.Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

 

Katastr nemovitostí Název Katastrálního území a č. listu vlastnictvý
Obchodní rejstřík IČ subjektu
Živnostenský rejstřík IČ podnikatele/fyzické osoby
Seznam kvalifikovaných dodavatelů IČ podnikatele
Insolvenční rejstřík IČ organizace/osobní údaje

Ověřené výpisy neveřejných evidencí:

  • Bodové hodnocení osoby
  • Rejstřík trestů

 

Pro vydání ověřeného výpisu BHO a RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele,kterého se výpis týká.Pokud někdo žádá o výpis v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu(plnou moc) a svoji totožnost.