O Vlkanovu

Obec Vlkanov je jednou z nejmenších obcí Kraje Vysočina.

Leží v nadmořské výšce 580m, 7km severozápadně od Světlé nad Sázavou. Žije v ní 45 obyvatel.

Poprvé je v historických pramenech doložena zmínka o Vlkanovu v roce 1591. Největšího počtu obyvatel obec dosahovala kolem roku 1870, kdy v ní žilo 138 obyvatel, kteří se živili převážně zemědělstvím.

V roce 1830 byla postavena škola, která měla jednu třídu, postupem let se rozšířila na dvě třídy a třetí expoziturní měla v Opatovicích. Roku 1975 byla škola ve Vlkanově pro nadostatek žáků uzavřena. Nyní budova školy slouží jako rekreační objekt pionýrské skupiny z Prahy, která ho pronajímá i ostatním zájemcům k rekreaci.

V roce 1887 se ve Vlkanově narodil Josef ZADINA, který ve 30.letech min.stol. působil jako poslanec NS a ministr ČSR.

V roce 1919 pomocí sbírky postavili občané na návsi památník pěti padlým spoluobčanům z první světové války.

Do konce roku 1988 pod MNV Vlkanov patřila i osada Opatovice. Po tomto roce byl MNV ve Vlkanově v rámci reorganizace zrušen a spolu s osadou Opatovice přičleněn k MěNV ve Světlé nad Sázavou.

Po revoluci 1990 se Vlkanov už bez Opatovic odtrhl od Světlé n.S. a ustavil si své Obecní zastupitelstvo. Po roce 1991 byl obci vrácen majetek, který tvoří převážnou část příjmů do obecního rozpočtu.

V letech 2001 – 2002 byla provedena plynofikace obce. Náklady na tuto stavbu činily 2.200.000,- Kč.

V současné době proběhla přístavba budovy OÚ, s rozpočtem 1.300.000,- Kč.

Obecní úřad spolu s SDH pořádají každoročně na konci prázdnin večerní posezení občanů .